Peter Petrovič
CEO

peter.petrovic@vimron.com

VIMRON s. r. o.
Kopčianska 35, 851 01 Bratislava
Slovakia, EU

IČO: 44 817 134
IČ DPH: SK2022856550

Číslo účtu: 2623176642/1100
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2317 6642

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu:
Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 59411/B

Kontaktujte nás

14 + 5 =