Od nápadu až po produkt za primeranú cenu

Zabezpečíme celý priebeh vývoja zariadenia. Zanalyzujeme vaše požiadavky, pripravíme koncept a návrh riešenia. Po vašom odsúhlasení realizujeme vývoj a spracujeme prvý prototyp zariadenia. Po schválení a otestovaní bude produkt aj s podkladmi pripravený pre sériovú výrobu.

Nápad a špecifikácia

Vývoj elektronických zariadení je zložitý proces. Ak sa chcete vyhnúť zbytočným problémom, radi vám pomôžeme s návrhom a realizáciou optimálneho riešenia. Na základe spoločného stretnutia prekonzultujeme vaše požiadavky a váš nápad pretvoríme na realitu. Vypracujeme bližšiu špecifikáciu fungovania elektronického zariadenia, aby bolo možné pristúpiť k ďalšiemu kroku vývoja.

Nápad a špecifikácia
 
Schéma zapojenia
 

Schéma zapojenia

Navrhneme pre vás schému zapojenia zo správnych komponentov. Táto schéma zapojenia je základným dokumentom, ktorý slúži ako špecifikácia komponentov pre vytvorenie dosky plošných spojov. Dobrá schéma zapojenia obsahuje aj ďalšie informácie, potrebné na správne pochopenie funkčnosti zariadenia. Podrobne mapuje prepojenie obvodov a súčiastok v jednoducho čitateľnej podobe.

Návrh dosky plošných spojov – DPS

Doska plošných spojov je nevodivá laminátová platňa, ktorá je nosným prvkom elektronických obvodov. Vhodne rozmiestnené obvody, súčiastky a konštrukčné prvky sú pospájané podľa schémy zapojenia vodivými spojmi. Našim klientov vytvoríme návrh DPS na základe schémy a zabezpečíme všetky dokumenty, potrebné pre výrobu dosky plošných spojov.

Návrh dosky plošných spojov – DPS
 
Výroba prototypu
 

Výroba prototypu

Klientom dokážeme zabezpečiť výrobu prototypu vyvinutých zariadení, ako aj výrobu v menších sériách. Prototyp môže byť použitý ako vzorka na testovanie, pre skušobné laboratóriá alebo výrobu. Pre sériovú výrobu vypracujeme všetku potrebnú dokumentáciu, ktorá je potrebná pre subdodávateľa. Pri väčšom objeme výroby zabezpečíme spoluprácu s našimi dlhoročnými partnermi.

Vývoj firmware

Firmware je druh softvéru, ktorý interne ovláda a kontroluje navrhnuté elektronické zariadenie. Bez tohto binárneho súboru by bolo zariadenie úplne nefunkčné. Našim zákazníkom poskytujeme vývoj nového firmvéru, ale aj update existujúceho firmvéru. Vývoj tohto druhu softvéru pre elektronické zariadenia tvorí často viac ako 50 % práce na projekte. Je to naozaj nezanedbateľné číslo, a preto venujeme tvorbe firmware dostatočnú pozornosť.

Vývoj firmware
 
Testovacia prevádzka
 

Testovacia prevádzka

Ďalším krokom vo vývoji elektronického zariadenia je testovacia prevádzka. Dokážeme zabezpečiť pilotné testovanie produktu, ktoré simuluje jeho reálne použitie. V skúšobnej prevádzke testujeme malé množstvo jednotiek – prototypov. Skúmame a posudzujeme možnosti výroby, návrh dizajnu či použiteľnosť dokumentácie. Po ukončení testovacej prevádzky sú všetky odhalené nedostatky zapracované do firmware, schémy a plošného spoja. Výsledkom je stabilná verzia firmvéru a konečný produkt.

Úspešný produkt

Tu naša práca nekončí. Spokojní zákazníci sa k nám s radosťou vracajú a my sa tak stávame stabilným a dlhodobým partnerom. Obráťte sa na nás pri rozvoji existujúceho produktu alebo pri vylepšovaní novej generácie produktov.

Úspešný produkt